Γενικές
επισκευές πλοίων

Δεξαμενισμός πλοίου
ΕΙΚΟΝΑ 5Β
Επισκευή τιμονιού
No3 Δεξαμενή Πέραμα