Ηλεκτρολογικές
Ηλεκτρονικές εργασίες

Υπεργολαβία απ’την Merlin Gerin σε συνεργασία με την ασπροφός και τα ΕΛΔΑ για την τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων υποσταθμών νούμερο 4200, 4300 ,7150 και άλλων.
SKM_30823061309511

Πολεμικό Ναυτικό (Σαλαμίνα)
Επισκευές Αφυγραντήρων, Αποθήκες Ναύσταθμου Σαλαμίνας

Τοποθέτηση Μετασχηματιστή
Μέσης Τάσης και Σύνδεση με τους εσωτερικούς πίνακες