Από τις 12/07/2023 Η EURELMEC SHIPPING CO, Άμεσος συνεργάτης της EURELMEC IKE, τελεί αποκλειστικός αντιπρόσωπος της LUOYANG XINGHE SPECIAL TYPE TRANSFORMER CO.,LTD για χώρες τις Ευρώπης και ορισμένες εκτός αυτής. Ο υπεύθυνος για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν συμφωνητικό Νικόλαος Αρταβάνης δηλώνει:

 «Αγαπητοί συνεργάτες και εταίροι, 

Με μεγάλη μου χαρά και ενθουσιασμό, ανακοινώνω την επίτευξη μιας εξαιρετικά σημαντικής συνεργασίας μεταξύ της EURELMEC SHIPPING CO και της LUOYANG XINGHE SPECIAL TYPE TRANSFORMER CO., LTD. Σήμερα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την πεποίθησή μου ότι αυτή η συνεργασία θα είναι καρποφόρα και θα συμβάλει ουσιαστικά τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην παγκόσμια συμβάλλοντας παράλληλα και στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. 

Η LUOYANG XINGHE SPECIAL TYPE TRANSFORMER CO., LTD είναι μία αξιόπιστη και κορυφαία εταιρεία στον τομέα των μετασχηματιστών ειδικού τύπου. Η αναγνώριση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των προϊόντων της στη διεθνή αγορά, την καθιστά μία ιδανική εταιρεία για την συνεργασία μας. Μέσα από αυτήν την συνεργασία, θα έχουμε πρόσβαση σε εξειδικευμένες τεχνογνωσίες και υψηλής ποιότητας προϊόντα που θα ενισχύσουν σημαντικά την παρουσία μας στην αγορά.

 Οι πελάτες μας θα επωφεληθούν από αυτήν τη συνεργασία, καθώς θα διατεθούν εξειδικευμένα προϊόντα που θα προσφέρουν καλύτερη απόδοση και αξιοπιστία στα έργα τους. Επιπλέον, η ενίσχυση της παρουσίας μας στην διεθνή αγορά θα διαμορφώσει νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

 Επιπλέον, αυτή η συνεργασία δεν αφορά μόνο την εμπορική μας δραστηριότητα, αλλά και την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην διεθνή. Παράδειγμα αυτού είναι η αυξανόμενη ανάγκη για αποδοτική και αξιόπιστη ενέργεια, η οποία μπορεί να καλυφθεί με την υψηλής ποιότητας τεχνολογία που παρέχει η LUOYANG XINGHE SPECIAL TYPE TRANSFORMER CO., LTD.

 Εν κατακλείδι, η συνεργασία μας με την LUOYANG XINGHE SPECIAL TYPE TRANSFORMER CO.,LTD αντιπροσωπεύει μια εξαιρετική ευκαιρία για αμφότερες τις εταιρείες, και είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία αυτή θα έχει θετικές επιπτώσεις τόσο στην διεθνή αγορά όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αφοσίωση και δέσμευση για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της συνεργασίας, προωθώντας την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη, προς όφελος τόσο των εταιρειών μας όσο και της κοινωνίας στο σύνολο.» 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα κύρια μέλη των δύο μερών της συνεργασίας

Ο υπεύθυνος για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν συμφωνητικό Νικόλαος Αρταβάνης με τον συνεργάτη του και ο Διευθυντής της LUOYANG XINGHE SPECIAL TYPE TRANSFORMER CO., LTD σε ένα από τα εργοστάσιά της στην περιοχή Luoyang της Κίνας.

Ο υπεύθυνος για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν συμφωνητικό Νικόλαος Αρταβάνης και ο Διευθυντής της LUOYANG XINGHE SPECIAL TYPE TRANSFORMER CO., LTD στα γραφεία της στην περιοχή Luoyang της Κίνας 

Ο υπεύθυνος για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν συμφωνητικό Νικόλαος Αρταβάνης με τον συνεργάτη του, ο Διευθυντής David της LUOYANG XINGHE SPECIAL TYPE TRANSFORMER CO., LTD και ο Διευθυντής Εργοστασίου σε απο τα εργοστάσιά της στην περιοχή Luoyang της Κίνας.

Ο υπεύθυνος για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν συμφωνητικό Νικόλαος Αρταβάνης με τον συνεργάτη του, ο Διευθυντής David της LUOYANG XINGHE SPECIAL TYPE TRANSFORMER CO., LTD, Η Υπεύθυνη πωλήσεων Jolie, η Διευθύντρια Έργου Monica και ο Διευθυντής Εργοστασίου σε απο τα εργοστάσιά της στην περιοχή Luoyang της Κίνας.

Ο υπεύθυνος για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν συμφωνητικό Νικόλαος Αρταβάνης με τον συνεργάτη του και ο Διευθυντής David της LUOYANG XINGHE SPECIAL TYPE TRANSFORMER CO., LTD, με το συμβόλαιο της παρόν αποκλειστικής αντιπροσοπείας της στα γραφεία της Κινέζικης εταιρίας στην περιοχή Luoyang της Κίνας.