Μηχανολογικές
Μηχανουργικές εργασίες

ΕΙΚΟΝΑ 1Α

LPL Shipping SA (Πειραιάς)
Επισκευή Κύριας Μηχανής

020

Επισκευή Άξονα Προπέλας

Πολεμικό Ναυτικό ΔΝΟ/ΝΣ
Επιθεώρηση και Επισκευή Δεξαμενής
Υγρού Διοξειδίου του Άνθρακα 6000lt
Υδραυλικη Δοκιμή Δεξαμενής